Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

2013. aasta oli kultuuripärandi aasta

2013. aasta oli Eestis pühendatud kultuuripärandile. Mis on kultuuripärand? Kuidas see tekib? Kellele see kuulub ja kuidas meid puudutab? Kultuuripärandi aastal otsisime nendele küsimustele vastuseid koos tuhandete heade sõprade, kaasamõtlejate ja toetajatega ning kõndisime ühte jalga EV95 tegemistega.Pärandi hoidmisel tuleb lisaks sellele, kuidas me seda teeme, mõelda ka sellele, kellele me seda hoiame. Aasta juhtmõtteks oli "Pärijata pole pärandit" - sest seda, mida ja kuidas me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. Nii nagu pärand ei sünni inimeseta, see ka ei püsi iseenesest meie teadmistes ja oskustes, arhiivikapis või muuseumiriiulil. Pärand on oma hoidja, kandja, mõtestaja ja looja nägu.

Sündmusi, raamatuid, näituseid, konverentse ja pidusid sai aasta jooksul nii palju, et raske oli järge pidada. Tuult purjedesse puhusid mitte ainult muuseumide, rahvamajade, külaseltside jt uued ettevõtmised, vaid ka paljud muude erialade tegijad otsustasid oma sündmused tänavu pärandiaasta lipu alla sättida. Ettevõtmisi oli igale maitsele - aastast osa saanuid ei pea me sugugi lugema kümnete tuhandete kaupa, vaid veelgi suuremate numbritega. Kultuuripärandi aasta ei jõudnud mitte üksnes igasse Eestimaa nurka, vaid ka eestlaste ja hõimukaaslasteni üle Euroopa ja laia maailma.

2014. aasta on Liikumisaasta.

Suur aitäh kõigile!