Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Pärandiralli päev Alatskivi lossis

Pärandiralli ekipaaž vurab septembri esimesel nädalal eriti hea meelega Tartumaale Alatskivile, kolme kultuuri - baltisaksa, talurahva ja vanausuliste - kohtumispaika. Alatskivi lossi pikaajalised taastamistööd on jõudnud lõpule ja lossirahva lahkel loal saame uhkes hoones veidi ringi vaadata.

Alatskivi mõisa peahoone

Esimest korda tuleb pärandirallil juttu lastemängudest. Nimelt on Rahvaluule Arhiiv pärandiaasta sügisel alustamas suurt lastemängude kogumise kampaaniat ja sel puhul tutvustavad Astrid Tuisk ja Mall Hiiemäe Tartumaalt pärit traditsioonilisi lastemänge ning räägivad, mis laste mängudes aja jooksul muutunud on ning miks üldse mängudele tähelepanu pöörata võiks.

Iseenesestki mõista tuleb juttu Juhan Liivist ning nagu pärandiralll tavaks saanud, harutatakse huviliste ees lahti piirkonna ehituspärandi ja pärandkultuuri objektide iseloomulikud jooned ja põnevad tahud.

Erikülalisena on pärandirallil Alatskivil kaasas kirjanik Tõnu Õnnepalu. 

Päevakava

7. septembril algusega kl 11.00
  • Ringkäik Alatskivi lossis  – SA Alatskivi Loss juhataja Külli Must
  • Mälestusi mõisaverandalt –  kirjanik ja luuletaja Tõnu Õnnepalu
  • Pildikesi Kokkora mõisast viimase sajandi algusest – Vaike Reemann (ERM)
  • Mitmekultuuriline ehituspärand Tartu ja Peipsi vahel – Heiki Pärdi (EVM)
  • Kolme kultuuri kaitstud kunstiväärtused – Ülle Jukk (MKA) 
  • einepaus
  • Juhan Liivi vaimupärandist – Mari Niitra (Liivi Muuseum)
  • Tartumaa lastemängud enne ja nüüd – Astrid Tuisk ja Mall Hiiemäe (Eesti Rahvaluule Arhiiv)
  • Põnevat Alatskivi kandi pärandkultuuri – Peeter Kiuru

Orienteeruv lõpuaeg 16.30.

Järgneb ringkäik Liivi muuseumis, kus on avatatud uus püsinäitus Kodavere kihelkonnast "Kodavere – hää mürakas kihelkonda" (Juhan Liiv). Näituse näol on tegemist esmakordse ülevaatega Eesti ühest mitmekultuurilisemast piirkonnast alates rauaajast kuni tänapäevani. Lähemalt tutvustatakse erinevaid etnilisi gruppe, kel on Kodavere rahvastiku kujunemisel oma roll – vadjalased, vene vanausulised, baltisakslased ja mõistagi "kõege pusstamat kiält" kõnelevad Kodavere eestlased ise. 

Üritus on nagu ikka tasuta, aga lõunasupi jaoks palume raha kaasa võtta.

Foto: Alatskivi lossi peahoone, Ivar Leiduse 3. koha võidutöö kultuurimälestiste pildistamise võistluse Wiki Loves Monuments 2012 Eesti konkursilt. 2012. aastal korraldati seda kultuuripärandi jäädvustamisele keskenduvat võistlust 33 riigis. Eestis osales 75 inimest 2600 pildiga 1404 erinevast mälestisest. 2013. aasta võistlus toimub septembrikuus, täpsem info siin.