Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Pärandiralli päev Salla seltsimajas

24. augustil kohtume pärandirallil Pandivere tipus Emumäel, mille nõlval asub ka 13. sajandi algusest äramärgitud Salla küla. 

Bussirahvas Sallal (1938)

Sealses seltsimajas (vana kauplusehoone Käru-Emumäe ristis) saavad kõik huvilised kaasa lüüa Pandivere kultuuripärandi hindamisel ja loomisel – kuulame, vaatame ja arutame. Teeme ka jalutuskäigu läbi Salla küla Emumäele, et tantsida seal üheskoos. Päeva algus kell 11.00.

Päevakava

  • Tervitussõnad Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse juhatajalt Aivar Niinemägilt ja Rakke vallavanemalt Andrus Blokilt
  • Emumäe rahva tegusad toimetamised – Piret Lankots ja Piret Nurmetalu
  • Simuna ja Väike-Maarja kihelkonna arhitektuuripärand – Heiki Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseum)
  • Tabelinuse linnusest lohukivideni – ülevaade Lääne-Virumaa arheoloogiapärandist – Ingmar Noorlaid (Muinsuskaitseamet)
  • On Virumaa virulaste hoida – pärandisaadik Marju Kõivupuu 
  • Eine 
  • Põnevat pärandkultuuri Pandiveremaadelt – Marju Metsman (Väike-Maarja Muuseum)
  • Suurtööstur Karl Kaddak –  Aime Kinnep (Rakke Valla Hariduse Selts)
  • Väike jalutuskäik läbi Salla Emumäele. Heidame pilgu uue hingamise saanud rehemajale, Salla arheoloogiamälestistele ja teistele kultuuripärandiobjektidele – jalutuskäiku juhib Hando Kuntro 
  • 17.00 – Saame Emumäel osa folkloorikollektiiv "Tarapita" meeleolukast esinemisest ja tantsime koos nendega

Lisainfo

Elo Lutsepp, projekti koordinaator
Eesti Vabaõhumuuseum
elo@evm.ee, Tel 53444769

Foto on päris Emumäe Arenduskeskuse kogudest.