1972. aastal pandi Maailmapärandi konventsiooniga alus Maailmapärandi nimekirjale, mille eesmärk on väärtustada kultuuri- ja looduspärandit. Praegu on maailmapärandi nimekirjas 962 objekti, Eestist arvati 1997. aastal nimekirja Tallinna vanalinn ja 2005. aastal kümmet riiki läbiv Struve meridiaanikaar. Maailma vaimse pärandi nimistus on 257 kannet, neist kolm esindab Eestit – Kihnu kultuuriruum, Seto leelo ning Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon. Äsja esitas Eesti taotluse lisada Võrumaa suitsusaunakombestik UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja.  Rahvakultuuri Keskus koondab kohalikku nimekirja Eesti olulistest vaimse kultuuri nähtustest. Kes suvel Kihnu satub, siis 15. juunil on seal Suur käsitööpäev ja 12.-14. juulil Kihnu mere pidu.