1987. aastal vallandunud Fosforiidisõda päädis Rebala muinsuskaitseala loomisega. Samal aastal loodi aga ka Eesti taasiseseisvumise üks olulisemaid kandjaid Eesti Muinsuskaitse Selts. Juba varem oli tekkinud arvukalt väikseid muinsuskaitseklubisid kõikjal üle Eesti, mis aasta lõpuks ühe seltsi alla koondusid. Muinsuskaitse Selts keskendus rahvusliku mälu taastamisele ning sõja- ja okupatsiooni kuritegude avalikustamisele. Ühised kannatused koondasid eestlasi paremini kui ükski poliitiline loosung, muinsuskaitseliikumine andis ka võimaluse igaühel midagi oma kätega ära teha, kas siis mälestusi kogudes või talgutel. Muinsuskaitse Seltsil oli oluline roll toona juba väga lahku ja vastastikku umbusklikuks kasvanud kodu- ja väliseestlaste ühendamisel. EMS on üks peamistest muinsuskaitsekuu sündmuste korraldajatest.